Jak wykorzystać fundusze unijne?

Fundusze unijne okazały się ogromną szansą dla mieszkańców Polski. Można powiedzieć, że pieniądze leżą na ulicy, trzeba jednak wiedzieć, jak z tego skorzystać. Są pieniądze przeznaczone na rozwój konkretnych branży, na rozwój regionów z jakichś powodów dotychczas słabo rozwiniętych oraz dla firm i osób indywidualnych.

By skorzystać z tych pieniędzy trzeba wiedzieć, gdzie szukać możliwości sięgnięcia po nie oraz w jaki sposób je zdobyć. Pieniądze unijne i sposób ich uzyskania obwarowany jest mnóstwem warunków formalnych. Chodzi o to, by te pieniądze nie przepadały, a dawały możliwość rozwoju.

Fundusze unijne to nie mają być pieniądze na, potocznie mówiąc, „przejedzenie”. To pieniądze, które mają pomóc biedniejszym państwom należącym do Unii Europejskiej zadbać o zrównoważony rozwój i równe szanse rozwoju dla wszystkich mieszkańców kraju.

Dlatego w Polsce z pieniędzy Unii Europejskiej realizowane są programy na rzecz rozwoju południowej i wschodniej Polski. A także programy, które dają szanse grupom społecznym zagrożonym wykluczeniem. Należą do nich osoby młode, które mają trudność ze znalezieniem pierwszej pracy, osoby powyżej 45 roku życia, którym trudno pozostać na rynku pracy, osoby ze wsi i małych miasteczek, a także osoby niepełnosprawne.

Realizatorami programów unijnych są coraz częściej stowarzyszenia i inne instytucje działające lokalnie, których jedynym powodem działalności jest właśnie aktywizacja i rozwój danego środowiska czy rejonu. I tak właśnie powinno być, by pieniądze były wykorzystane w sposób prawidłowy.