Nasza rola w społeczeństwie obywatelskim

Dziś świat ulega coraz większym zmianom, ale zmianom na lepsze. By świat polityki lepiej funkcjonował, powinniśmy być świadomi zasad jakimi ten świat się kieruje. Dotychczas byliśmy bierni i to nie było najlepsze wyjście. Pierwszym krokiem do zmian jest zainteresowanie światem polityki, ekonomii i potrzeb społeczeństwa. By było to możliwe, konieczna jest edukacja na odpowiednim poziomie. Po drugie – chęć do współuczestniczenia w sprawach społeczeństwa. Czy o to łatwo?

Z czasem dorastamy do tego, by to zrobić. Powstają stowarzyszenie i organizacje, których celem jest właśnie aktywizacja społeczeństwa. Pieniądze można łatwo pozyskać, ponieważ Unia Europejska promuje właśnie takie działania. Zmiany widać na każdym polu. Aktywni są ludzie młodzi i coraz aktywniejsze są grupy społeczne, które dotychczas były pasywne. Należą do nich osoby starsze, kobiety oraz ludzie młodzi. Specjalne fundusze umożliwiają aktywizację dla osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem, osób z małych miasteczek i wsi.

Ważnym problemem, który należy rozwiązać, jest problem z pracą. Bezrobocie wprawdzie maleje, ale nie jest dość niskie, byśmy nie czuli się zagrożeni utratą pracy. Te problemy z pracą powodują, że pracodawcy działają niekoniecznie uczciwie, a starając się oszczędzić, oszczędzają na pracowniku. Państwo zbyt często działa doraźnie, jednak stara się wspomóc szczególnie tych, którzy tego wymagają w pierwszej kolejności. Są to na przykład młode matki oraz osoby wielodzietne. Państwo stara się również działać na polu aktywizacji zawodowej oraz wspierania inicjatyw lokalnych.