Prawa pracownika

Gosia   24 sierpnia 2015   Brak komentarzy do Prawa pracownika

Dużo osób w Polsce narzeka na łamanie praw pracownika. Czy rzeczywiście sytuacja jest tak dramatyczna? Niestety tak. W związku z wysokim bezrobociem, każdego miejsca pracy Polacy trzymają się kurczowo i pozwalają na zachowania pracodawcy niezgodne z kodeksem pracy. Doskonale zadają sobie sprawę z tego, że na ich miejsce szef szybko znajdzie kilku chętnych. Jakich nadużyć dopuszcza się pracodawca?

Pracownik ma teoretycznie prawo do przestrzegania zasad zawartych w umowie o pracę, zwłaszcza tych dotyczących czasu i warunków pracy. Umowa zaś musi być zgodna z przepisami kodeksu pracy. Jednym z podstawowych praw, jest prawo do „godziwego” wynagrodzenia. Jednak w Polsce płaca minimalna jest na bardzo niskim poziomie i od lat nie wzrasta. Oznacza to, że wiele osób pracując na pełnym etacie ma problemy z utrzymaniem się i godziwymi warunkami do życia.

Pracownik ma również prawo do stałego wynagrodzenia otrzymanego w z góry ustalonym terminie. Badania rynku wykazują, że wielu pracowników dostaje wypłaty z opóźnieniem. Czasem wynika to z problemów finansowych firmy, czasem ze złej woli pracodawcy. Nie jest dobrze również z gwarantowanymi przez kodeks pracy warunkami pracy.

Podobnie jest z urlopami. Pracodawca, który wie, że pracownikowi bardzo zależy na utrzymaniu stanowiska, może blokować lub utrudniać pracownikowi wykorzystanie urlopu. Prawo jest skonstruowane w miarę poprawnie, ale w obecnej, trudnej dla pracowników sytuacji na rynku pracy, bardzo trudno jest zadbać o rzeczywiste przestrzeganie tych praw.