Przestrzeń dla seniora

Społeczeństwo Polskie jest społeczeństwem starzejącym się. Wie o tym każdy. Problem wyludnienia i starzenia się społeczeństwa dotyczy całej Europy, a w szczególności Europy Zachodniej. Powoli ten problem zaczyna dotykać też Polaków. Martwimy się i nie bez powodu, kto będzie pracował na nasze emerytury i martwimy się jak w ogóle będzie wyglądała nasza starość.

Wraz z narastaniem problemu powstały pytania, jak zorganizować przestrzeń dla seniorów, jak zadbać o to, by nie byli oni biernymi członkami społeczeństwa. Powoli powstaje coraz więcej inicjatyw lokalnych, które mają na celu właśnie aktywizację osób starszych.

Jednym z projektów, który zajmuje się tym zagadnieniem jest projekt „Przestrzeń dla Seniorów” realizowany przez Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska. Stowarzyszenie to działa w Krakowie i może być wzorcem dla innych organizacji, które chciałyby się aktywnie włączyć w pomysł aktywizacji osób starszych.

Na czym polega pomysł Stowarzyszenia? Chodzi o włączenie sił tych seniorów, którzy chcą aktywnie uczestniczyć w życiu obywatelskim. Organizacja pomaga seniorom rozpoczęcie działalności i jest pośrednikiem między nimi, a organizacjami z którymi współpracują (taką organizacją może być kino, biblioteka czy uniwersytet).

Seniorzy mają ogromne doświadczenie i ten potencjał Stowarzyszenie stara się wykorzystać. Skorzystać mogą na tym wszyscy. Nie tylko sami seniorzy, ale również społeczność lokalna. Stowarzyszenie w ramach realizacji projektu przygotowało szereg szkoleń, warsztatów i indywidualnych konsultacji.