Walka z bezrobociem

Walka z bezrobociem w Polsce to jedno z najważniejszych zadań rządu. Wprawdzie ilość bezrobotnych wciąż spada, ale bardzo powoli i poziom bezrobocia jest wciąż zbyt duży. Do tego wiele osób uważa nie bez słuszności, że do spadku bezrobocia przyczyniły się nie działania rządu, a emigracja Polaków za granicę.

Emigracja, jak dobrze wiemy, zarobkowa. Nie świadczy to dobrze o sytuacji w Polsce. Emigracja to naprawdę krok bardzo trudny, opuszcza się rodzinę i wyjeżdża do obcego, również kulturowo państwa. Tymczasem Ci, który zostali w Polsce wciąż borykają się z bezrobociem i niskimi płacami.

Państwo działa na polu walki z bezrobociem na dwa podstawowe sposoby. Po pierwsze działa aktywnie, poprzez specjalne akcje na polu ekonomii i administracji państwa. Po drugie działa pasywnie poprzez pomaganie osobom dotkniętym bezrobociem. Wiele osób uważa, że takie działania mogą niestety mieć skutki negatywne.

Część osób może nie podejmować zatrudnienia z premedytacją, ponieważ zasiłki i zapomogi są wystarczająco wysokie dla ich utrzymania. Dlatego też Państwo powinno skupić się na aktywizacji zawodowej. Na przykład poprzez programy wspomagające zatrudnienie i umożliwiające tworzenie nowych miejsc pracy.

Odbywa się to poprzez nakłady finansowe państwa na rzecz wynagrodzenia tych pracowników, których firma nie przyjęłaby bez tak udzielonego wsparcia. Dzięki temu osoby zagrożone bezrobociem są aktywne zawodowo, zdobywają doświadczenie i po jakimś czasie mogą samodzielnie podjąć zatrudnienie. Urząd pracy jest więc z założenia miejscem pośrednictwa pracy.